Windows

ביישום גרפי מבוסס-Win32, חלון הוא אזור מלבני של המסך כאשר היישום מציג פלט ומקבל קלט מהמשתמש. לכן, אחת המשימות הראשונות של יישום מבוסס-Win32 גרפי היא ליצור חלון.

חלון משתף את המסך עם חלונות אחרים, לרבות אלה מיישומים אחרים. רק חלון אחד בכל פעם יכול לקבל קלט מהמשתמש. המשתמש יכול להשתמש בעכבר, בלוח המקשים או התקן קלט אחר כדי לקיים אינטראקציה עם חלון זה והיישום שהוא נמצא בבעלותה.

Index