הצג מצב

בכל זמן נתון אחד, חלון עשוי להיות פעיל או לא פעיל; מוסתר או גלוי; ו ממוזער, מוגדל או לשחזר. איכויות אלה נקראים קולקטיבי של החלון הצג מצב. מצב הצגת חלון לדון בנושאים הבאים:

Index