יישומים multithread

יישום מבוסס-Win32 יכול להיות הליכי משנה מרובים של ביצוע ולאחר כל הליך משנה יכולים ליצור חלונות. הליך המשנה שחדל יוצרת חלון חייב להכיל הקוד עבור הליך החלון שלו.

יישום להשתמש בפונקציה EnumThreadWindows כדי לספור את חלונות שנוצרו על-ידי הליך משנה מסוים. פונקציה זו מעבירה את המזהה הייחודי עבור כל חלון של הליך משנה, בתורו, לפונקציה התקשרות חזרה מוגדרת על-ידי יישום, EnumThreadWndProc.

הפונקציה GetWindowThreadProcessId מחזירה את מזהה הליך המשנה ליצור חלון מסוים.

כדי להגדיר את מצב הצגת חלון שנוצרו על-ידי הליך משנה אחר, השתמש בפונקציה ShowWindowAsync.

Index