חלון גודל ומיקום

של חלון גודל ומיקום מבוטא המלבן התוחם, בהינתן בקואורדינטות ביחס המסך או חלון האב. הקואורדינטות של חלון ברמה העליונה הן יחסיות לפינה השמאלית העליונה של המסך; הקואורדינטות של חלון צאצא הן יחסיות לפינה השמאלית העליונה של חלון האב. ציון הגודל ההתחלתי ואת המיקום של חלון כאשר הוא יוצר את החלון, אך היא משנה את הגודל והמיקום של החלון בכל עת. לקבלת מידע נוסף, ראה מלאים צורות.

סעיף זה מכיל את הנושאים הבאים:

Index