מצב התחלתי

בסגנונות הבאים לקבוע אם חלון הוא זמין או לא זמין, גלוי או בלתי נראים, ו ממוזער או מוגדל.

סגנון תיאור
WS_DISABLED יוצרת חלון בתחילה ללא זמינים. חלון לא זמין אינו יכול לקבל קלט מהמשתמש.
WS_MAXIMIZE יוצרת חלון מוגדל בתחילה.
WS_MINIMIZE יוצר חלון ממוזער בתחילה.
WS_VISIBLE יוצרת חלון הנראה לעין בתחילה.