גודל מעקב

המערכת שומרת על ערך מינימום וערך מקסימום מעקב אחר גודל עבור חלון של הסגנון WS_THICKFRAME; חלון עם סגנון זה יש גבול לשינוי גודל. גודל מינימלי מעקב הוא גודל החלון הקטן ביותר שיכול לייצר על-ידי גרירת הגבול לשינוי גודל של החלון. באופן דומה, גודל מעקב המרבי הוא גודל החלון הגדול ביותר שיכול לייצר על-ידי גרירת הגבול לשינוי גודל.

מינימום של חלון ומקסימום מעקב גדלים מוגדרות לערכי ברירת המחדל המוגדר על-ידי המערכת כאשר המערכת יוצרת את החלון. יישום ניתן לגלות את ברירות המחדל, לעקוף אותן על-ידי עיבוד ההודעה WM_GETMINMAXINFO . לקבלת מידע נוסף, ראה הודעות מיקום וגודל.