פקודות מערכת

יישום בעל תפריט חלון לשנות את הגודל והמיקום של אותו חלון על-ידי שליחת פקודות מערכת. פקודות מערכת נוצרים כאשר המשתמש בוחר פקודות מתפריט חלון. יישום יכול לחקות את פעולת משתמש על-ידי שליחת הודעה WM_SYSCOMMAND אל החלון. הפקודות הבאות של מערכת להשפיע על הגודל והמיקום של חלון.

הפקודה תיאור
SC_CLOSE סוגר את החלון. פקודה זו שולחת הודעה WM_CLOSE אל החלון. החלון ביצוע כל השלבים הדרושים כדי לנקות ולהרוס את עצמו.
SC_MAXIMIZE הגדלת החלון.
SC_MINIMIZE ממזערת את החלון.
SC_MOVE הזזת החלון.
SC_RESTORE משיבה חלון ממוזער או מוגדל הקודם הגודל והמיקום שלו.
SC_SIZE הפעלת הפקודה שנה גודל. כדי לשנות את הגודל של החלון, השתמש בעכבר או בלוח המקשים.