מבנים מחלקת חלון

במבנה הבא נעשה עם מחלקות חלון.

WNDCLASSEX

מבנים מיושנים

WNDCLASS

Index