שם מחלקה

בכל כיתה החלון צריך שם מחלקה כדי להבחין בין מחלקה אחת לאחרת. הקצה שם מחלקה על-ידי הגדרת חבר lpszClassName של מבנה WNDCLASSEX לכתובת של מחרוזת המסתיימת ב- null ציון השם. מאחר מחלקות חלון עוברות תהליך מסוים, שמות מחלקה חלון עליך להיות ייחודי רק בתוך אותו תהליך. כמו כן, מאחר שמות מחלקה לכבוש שטח בטבלת האטום הפרטיים של המערכת, עליך לשמור מחרוזות שם מחלקה בשם קצר אפשרי.

הפונקציה GetClassName אחזור שם המחלקה אליה שייך החלון הנתון.

Index