מחלקות חלון

מחלקת חלון הוא קבוצה של תכונות המערכת עושה שימוש בתבנית כדי ליצור חלון. כל חלון הוא חבר של מחלקת חלון. כל מחלקות חלון עוברות תהליך ספציפי.

סקירה זו מתארת את סוגי חלון מחלקות, כיצד המערכת מאתרת אותם, ואת האלמנטים המגדירים את התנהגות ברירת המחדל של windows השייכים להם.

Index