יישום מקומי מחלקות

המחלקה מקומיים יישום היא כל מחלקת חלון קובץ הפעלה או קובץ DLL רושם לשימושו הבלעדי. למרות באפשרותך לרשום מספר כלשהו של מחלקות המקומי, הוא אופייני להירשם רק אחד. מחלקת חלון זה תומך בהליך חלון של החלון הראשי של היישום.

המערכת הורס מחלקה מקומית כאשר המודול שנרשמו היא נסגרת. יישום ניתן להשתמש גם בפונקציה UnregisterClass להסיר מחלקה מקומית, חינם אחסון משויך.

Index