הודעות בקרה סטטי

ההודעות הבאות נעשה עם פקדים סטטיים. (STM_GETICON, STM_SETICON נעשה רק עם סמלים.)

STM_GETICON
STM_GETIMAGE
STM_SETICON
STM_SETIMAGE

Index