פקד תמונה סטטית

פקד תמונה סטטית להציג מפות סיביות, סמלים (כולל סמלים מונפשים), או קבצי metafile משופרים. הסוג של אובייקט גרפי מציג פקד סטטי מסוים תלוי הסגנון של: SS_BITMAP, SS_ICON, או SS_ENHMETAFILE. יישום מציין את הסגנון כאשר הוא יוצר את הפקד, מציין גם נקודת אחיזה מפת סיביות, סמל או metafile עבור הפקד להציג. לאחר שהפקד נוצר, יישום לשייך גרפיקה שונים של הפקד על-ידי שליחתו הודעת STM_SETIMAGE , המציין את המזהה הייחודי של אובייקט גרפי החדש. יישום לאחזר מזהה ייחודי לאובייקט הגרפי המשויכים כעת פקד סטטי על-ידי שליחתו הודעת STM_GETIMAGE . יישום שולח הודעות לפקד סטטי באמצעות הפונקציה SendDlgItemMessage.

Index