בקרה סטטיים פשוטים של גרפיקה

פקד סטטי של גרפיקה פשוטה מציג מסגרת או מלבן עם מילוי. מסגרת יכול להישאב במספר סגנונות, נכללים שחור, אפור או לבן. בנוסף, מסגרת, ניתן לצייר בסגנון חרוט כדי להעניק לו מראה תלת-ממדי. סגנונות המסגרת כוללים SS_BLACKFRAME SS_GRAYFRAME, SS_WHITEFRAME, SS_ETCHEDHORZ, SS_ETCHEDVERT, SS_ETCHEDFRAME.

מילוי מלבן בצבע אחד שלושה סגנונות: שחור, אפור או לבן. סגנונות אלה מוגדרים על-ידי הקבועים SS_BLACKRECT, SS_GRAYRECT, SS_WHITERECT.