גלילה מפת סיביות עם ההודעה WM_CREATE

בעת עיבוד הודעה WM_CREATE , אותחלו משתנים הדרושים עבור גלילה. השימוש CreateCompatibleDC הפונקציה ליצור הקשר התקן תואם (DC), בפונקציה CreateBitmap כדי ליצור מפת סיביות, ו הפונקציה SelectObject כדי לבחור את מפת סיביות עבור ה-DC. הערה DC תואם נקרא גם זיכרון DC.

לאחזר את מידע ספציפי להתקן אודות התקן התצוגה. אם בקר קבוצת מחשבים תואמים נוצר עבור המסך, כפי שמתואר בדוגמה, להשתמש GetDeviceCaps הפונקציה כדי לקבל את המידע. המידע כולל את מספר הסיביות צבע סמוכים לכל פיקסל, את מספר משטחי צבע, ואת גובה ורוחב של ה-DC.

Index