הטקסט הנגלל עם ההודעה WM_CREATE

גלילה יחידות מוגדרות בדרך כלל בעת עיבוד הודעת WM_CREATE . זה נוח לבסס את היחידות גלילה על ממדי גופן המשויך להקשר התצוגה של החלון (DC). כדי לאחזר את ממדי גופן עבור בקר קבוצת מחשבים ספציפי, השתמש GetTextMetrics הפונקציה.

לדוגמה בדוגמה של טקסט נגלל, יחידה גלילה אנכית מקביל לגובה של תא תו, בתוספת ריווח שורות חיצוניים. יחידה גלילה אופקית שווה ערך הרוחב הממוצע של תא תו. העמדות הגלילה האופקי, לכן, לא יתאימו התווים הממשיים, אלא אם גופן מסך ברוחב קבוע.