מבנים פס גלילה

במבנה הבא נעשה עם פסי גלילה.

SCROLLINFO

Index