הטקסט הנגלל עם ההודעה WM_PAINT

בעת עיבוד הודעות WM_PAINT , נוח לצייר את שורות הטקסט שברצונך שיופיעו בחלקה לא חוקי של החלון. הדוגמה בסעיף הבא משתמש מיקום הגלילה הנוכחי והמידות של אזור לא חוקי כדי לקבוע את טווח השורות בתוך אזור לא חוקי כדי להציג אותם.

Index