גלילה מפת סיביות

סעיף זה מתאר את השינויים באפשרותך לבצע ההליך של החלון הראשי של יישום כדי לאפשר למשתמש לגלול מפת סיביות. הדוגמה בתיבה דוגמה של גלילה מפת סיביות כולל פריט תפריט יעתיק את תוכן המסך של מפת הסיביות ומציג את מפת הסיביות באזור הלקוח.

הדוגמה גם מעבד את ההודעות WM_HSCROLL ו- WM_VSCROLL שנוצרו על-ידי פסי גלילה כך המשתמש יכול לגלול את מפת הסיביות אופקית או אנכית. שלא כמו לדוגמה עבור טקסט scrolled, מעסיקה הדוגמה מפת סיביות BitBlt הפונקציה כדי לצייר את החלק לא חוקי של אזור הלקוח.

Index