הטקסט הנגלל עם WM_HSCROLL ועם WM_VSCROLL הודעות

פס הגלילה שולחת הודעות WM_HSCROLL ו- WM_VSCROLL ההליך חלון כאשר המשתמש לוחץ על פס הגלילה או גורר את תיבת הגלילה. להכיל המילים סדר נמוך של WM_VSCROLL ושל WM_HSCROLL כל הודעה המציין את כיוון סדר הגודל של פעולת גלילה.

כאשר הודעות WM_HSCROLL ו- WM_VSCROLL מעובדות, בחן את הודעת הדיווח של פס הגלילה, תוספת גלילה מחושבת. לאחר תוספת מוחל על מיקום הגלילה הנוכחי, החלון לגלול למיקום החדש באמצעות הפונקציה ScrollWindowEx , מותאמת מיקום תיבת הגלילה על-ידי שימוש בפונקציה SetScrollInfo.

אחרי שהחלונות חלון, חלק של אזור הלקוח שלו נעשה לא חוקי. כדי להבטיח כי האזור לא חוקי מתעדכן, UpdateWindow הפונקציה משמשת ליצירת הודעות WM_PAINT.

Index