אודות פקדי עריכה עשיר

המפרט המקורי בפקדי עריכה עשיר הוא עריכה עשירה גירסה 1.0. המפרט הנוכחי הוא עריכה עשירה גירסה 2.0. לפני יצירת פקד עריכה עשירה, צריך לקרוא הפונקציה LoadLibrary כדי לבדוק איזו גירסה של עריכה עשירה מותקנת. הטבלה הבאה מציגה קובץ DLL המתאים עם איזו גירסה של עריכה עשירה.

גירסת העריכה עשיר קובץ DLL
1.0 RICHED32.קובץ DLL
2.0 RICHED20.קובץ DLL

Windows NT: Windows NT גירסה 4.0 וגירסאות מאוחרות יותר למשלוח שתי הספריות עריכה עשירה.

Windows 95: Windows 95 הספינות רק RICHED32.DLL. עם זאת, RICHED20.DLL תואם ל- Windows 95, עשוי להיות קיים אם היישום משתמש עשיר לערוך 2.0 הותקן במערכת.

Index