נחלים

באפשרותך להשתמש זרמי כדי להעביר נתונים לתוך או מתוך פקד עריכה עשירה. זרם מוגדר על-ידי מבנה EDITSTREAM , אשר מציינת מאגר ופונקציה המוגדרת על-ידי היישום התקשרות חזרה.

לקריאת נתונים עשיר פקד עריכה (כלומר, להזרים את הנתונים), השתמש בהודעה EM_STREAMIN . הפקד קוראת שוב ושוב פונקציית התקשרות חזרה של היישום, מעביר חלק מהנתונים אל תוך המאגר בכל פעם.

כדי לשמור תוכן עשיר פקד עריכה (כלומר, להזרים את הנתונים החוצה), באפשרותך להשתמש את ההודעה EM_STREAMOUT . הפקד כותב שוב ושוב את המאגר ולאחר מכן קורא פונקציית התקשרות חזרה של היישום. כל שיחה, פונקציית התקשרות חזרה שומרת את התוכן של מאגר.

Index