פקדי עריכה עשיר

פקד עריכה עשיר הוא חלון שבו המשתמש שתוכל להזין, לערוך, לעצב, להדפיס, ולשמור טקסט. הטקסט ניתן להקצות תו ועיצוב פיסקה, והיא יכולה לכלול אובייקטים מוטבעים של COM. פקדי עריכה עשיר לספק ממשק תיכנות עבור עיצוב טקסט. עם זאת, יישום לממש את כל רכיבי ממשק משתמש צורך לבצע פעולות עיצוב זמין למשתמש.

עשיר לערוך פקדים תמיכה כמעט את כל ההודעות, הודעות עם פקדי עריכה מרובי שורות. לכן, יישומים כי כבר השתמש בפקדי עריכה ניתן לשנות בקלות להשתמש עשיר בפקדי עריכה. הודעות נוספות ודיווחים להפעיל יישומים לשם לגשת לפקדי עריכה ייחודיות לעשיר פונקציונליות. לקבלת מידע אודות פקדי עריכה, ראה עריכת פקדים.

Index