ספירת משאבים

שלוש פונקציות Win32 מאפשרות יישום להשיג רשימות של סוגי משאבים, שמות ושפות במודול שצוין. הפונקציה EnumResourceTypes מספק רשימה של משאבים סוגי נמצא במודול, שהפונקציה EnumResourceNames מספק את השם של כל משאב בתוך סוג נתון, ומספק הפונקציה EnumResourceLanguages את השפה של כל משאב שם וסוג. פונקציות אלה ואת הפונקציות שלהם המשויך להתקשרות חזרה להפעיל יישומים לשם יצירת רשימה של כל המשאבים במודול. תהליך זה מתואר במאמר יצירת רשימת משאבים.

Index