פקודות מאקרו משאבים

המאקרו הבא נעשה עם משאבים.

MAKEINTRESOURCE

Index