אודות משאבים

סקירה זו מתאר את הפונקציות המאפשרות יישומים למצוא משאב במודול; לטעון משאב לזיכרון; להוסיף, למחוק או להחליף משאב קובץ הפעלה; וצור רשימת המשאבים הכלולים מודול. לקבלת מידע ספציפי אודות הארגון של נתוני משאבים בתוך קבצי הפעלה, עיין בתיעוד תבניות משאב.

לקבלת מידע אודות אופן היצירה של משאבים סטנדרטיים, עיין בטבלה הבאה.

משאב נושא
טבלת מאיצים האצה
מפת סיביות מפות סיביות
הסמן סמנים
תיבת הדו-שיח תיבות דו-שיח
Metafile משופרים קבצי Metafile
גופן גופנים וטקסט
סמל סמלים
תפריט תפריטים
ערך של טבלת ההודעות בתיעוד של ההודעה-מהדר
ערך טבלת מחרוזות במחרוזות
פרטי הגירסה ספריית ההתקנה של קובץ

לקבלת מידע אודות אופן לכלול נתוני משאבים בקובץ הפעלה מבוססת-Win32, עיין בתיעוד במהדר שלך-משאב.

Index