פריטים בתפריט

הנושאים הבאים לדון מה המערכת עושה כאשר המשתמש בוחר פריט תפריט ולאחר הדרכים ליישום לשלוט במראה ובפונקציונליות של פריט.

Index