תפריט קיצורי מקשים

ניתן לשפר את ממשק לוח מקשים סטנדרטי עבור תפריטים על-ידי הוספת פריטי תפריט קיצורי מקשים (קיצורים). מקש גישה הוא אות עם קו תחתון בטקסט של פריט תפריט. כאשר תפריט פעילה, המשתמש לבחור פריט תפריט על-ידי הקשה על המקש התואם לאות של הפריט המסומן בקו תחתון. כשהמשתמש מבצע את שורת התפריטים הפעילה על-ידי הקשה על מקש alt כדי לסמן את הפריט הראשון בשורת התפריטים. תפריט פעיל בעת הצגתה.

&כדי ליצור מקש גישה עבור פריט בתפריט, לפני כל תו במחרוזת הטקסט של הפריט בצירוף תו אמפרסנד. לדוגמה, מחרוזת הטקסט "כח;הזז"גורמת למערכת למתוח קו תחתון תחת האות"M".

Index