יצירת תפריט

באפשרותך ליצור תפריט באמצעות תבנית תפריט או תפריט יצירת פונקציות. תבניות תפריט מוגדרים בדרך כלל המשאבים. תפריט-תבנית משאבים טעינת במפורש או להקצות את תפריט ברירת המחדל עבור מחלקת חלון. באפשרותך גם ליצור תפריט-תבנית משאבים באופן דינמי בזיכרון. הנושאים הבאים מתארים יצירת תפריט בפירוט.

Index