יצירת פריטי תפריט שצוירו על-ידי הבעלים

אם צריך להשלים שליטה על המראה של פריט תפריט, באפשרותך להשתמש פריט תפריט שצוירו על-ידי הבעלים ביישום שלך. סעיף זה מתאר את השלבים הכרוכים יצירה ושימוש של פריט תפריט שצוירו על-ידי הבעלים.