תפריטי מחלקת חלון

באפשרותך לציין תפריט ברירת מחדל, הנקראת תפריט מחלקה, כאשר תרשום מחלקת חלון. כדי לעשות זאת, הקצאת שם המשאב תפריט-תבנית לחבר lpszMenuName של מבנה WNDCLASS ששימש לרישום המחלקה.

כברירת מחדל, כל חלון מוקצית בתפריט מחלקה עבור מחלקת חלון שלו כך אין צורך במפורש לטעון את התפריט ולהקצות אותו לכל חלון. באפשרותך לעקוף את התפריט מחלקה על-ידי ציון נקודת אחיזה תפריט אחר בקריאה לפונקציה CreateWindowEx . באפשרותך גם לשנות תפריט של חלון לאחר שנוצר באמצעות הפונקציה SetMenu . לקבלת מידע נוסף, ראה חלון מחלקות.

Index