תפריט מורחב-סוג תבנית

עיצוב תפריט מורחב-התבנית תומכת פונקציונליות תפריט המיושמת החל מ- Windows 95 ו- Windows NT גירסה 4.0. כמו תפריט-תבנית משאבי בהם בעבר, תפריט מורחב-תבנית משאבים יש סוג המשאב RT_MENU. המערכת מבדיל את התבניות שני משאבים על-ידי מספר גירסה, שהוא האיבר הראשון של כותרת משאב.

תבנית של תפריט מורחב מורכב מבנה MENUEX_TEMPLATE_HEADER ואחריו אחד יותר MENUEX_TEMPLATE_ITEM פריט במבני הגדרות.

Index