תפריטים שצוירו על-ידי הבעלים ואת ההודעה WM_MEASUREITEM

לפני המערכת תציג פריט תפריט שצוירו על-ידי הבעלים בפעם הראשונה, הוא שולח את ההודעה WM_MEASUREITEM להליך חלון של חלון שהוא הבעלים התפריט של הפריט. הודעה זו מכילה מצביע למבנה MEASUREITEMSTRUCT מזהה הפריט ומכיל את נתוני פריט אשר יישומים שהוקצו אליה. ההליך חלון עליך למלא את החברים itemWidth ו- itemHeight של המבנה לפני החזרה מתיבת מעבד את ההודעה. המערכת משתמשת במידע ב חברים אלה בעת יצירת המלבן התוחם שבה יישום מצייר את פריט התפריט. היא גם משתמשת במידע כדי לזהות כאשר המשתמש בוחר את הפריט.

Index