תפריט תבנית משאבים

רוב היישומים ליצור תפריטים באמצעות תפריט-תבנית משאבים. תבנית תפריט מגדיר בתפריט, כולל הפריטים שורת התפריטים ואת כל התפריטים. לקבלת מידע אודות יצירת משאב תפריט-תבנית, עיין בתיעוד הנכלל עם כלי הפיתוח שלך.

לאחר יצירת משאב תפריט-תבנית והוספת ליישום שלך ככה הפעלה (.קובץ EXE), באפשרותך להשתמש בפונקציה LoadMenu כדי לטעון את המשאב לזיכרון. פונקציה זו מחזירה את נקודת האחיזה לתפריט ', באפשרותך להקצות חלון על-ידי שימוש בפונקציה SetMenu.

יישום תפריטים משאבים מקל יישום להתאים לשפה לשימוש במדינות מרובים. רק את קובץ הגדרת משאב צריך להיות מותאם עבור כל שפה, קוד המקור של היישום לא.

Index