הרס התפריטים

אם הוקצו תפריט חלון אותו חלון מושמד, המערכת הורס באופן אוטומטי את התפריט ובתפריטי המשנה שלו, פינוי זיכרון כבש את התפריט ונקודת האחיזה של התפריט. המערכת לא להרוס באופן אוטומטי תפריט שאינה מוקצית לחלון. יישום חייב להרוס את התפריט שלא הוקצו על ידי קריאה לפונקציה DestroyMenu . אחרת, בתפריט ממשיכה להתקיים בזיכרון גם לאחר סגירת היישום.

Index