תפריט תבנית בזיכרון

ניתן ליצור תפריט מתבנית התפריט בנוי בזיכרון בזמן ריצה. לדוגמה, יישום המאפשר למשתמש לבצע התאמה אישית של התפריט שלו עשוי ליצור תבנית תפריט בזיכרון מבוסס על העדפות המשתמש. היישום יכול לאחר מכן שמור את התבנית בקובץ או ברישום לצורך שימוש בעתיד. כדי ליצור תפריט מתבנית בזיכרון, השתמש בפונקציה LoadMenuIndirect . לקבלת תיאורים של תבניות תפריט-תבנית, ראה שימוש בתפריט תבנית משאב.

תבנית תפריט רגיל מורכב מבנה MENUITEMTEMPLATEHEADER ואחריו אחד או יותר מבני MENUITEMTEMPLATE.

תבנית של תפריט מורחב מורכב מבנה MENUEX_TEMPLATE_HEADER ואחריו אחד או יותר מבני MENUEX_TEMPLATE_ITEM.

Index