הודעה ופונקציות תור הודעות

הפונקציות הבאות משמשים עם הודעות ותורי הודעות.

BroadcastSystemMessage
DispatchMessage
GetInputState
GetMessage
GetMessageExtraInfo
GetMessagePos
GetMessageTime
GetQueueStatus
InSendMessage
InSendMessageEx
PeekMessage
PostMessage
PostQuitMessage
PostThreadMessage
RegisterWindowMessage
ReplyMessage
SendAsyncProc
SendMessage
SendMessageCallback
SendMessageTimeout
SendNotifyMessage
SetMessageExtraInfo
TranslateMessage
WaitMessage

פונקציות מיושן

PostAppMessage
SetMessageQueue