טיפול בהודעות

יישום חייב להסיר ולעבד הודעות שהוצבו תורי הודעות הליכי המשנה שלו. יישום בעל הליך משנה יחיד בדרך כלל משתמש לולאת הודעה תפקידה WinMain כדי להסיר ולשלוח הודעות להליכים בחלון המתאים לצורך עיבוד. יישומים עם הליכי משנה מרובים לכלול לולאת הודעה בכל הליך משנה יוצרת חלון. הסעיפים הבאים מתארים כיצד לולאת הודעה פועלת והסבר תפקידם של שגרה חלון:

Index