סוגי הודעות

סעיף זה מתאר את שני סוגים של הודעות:

Index