מבנים ממשק מרובות של מסמך

המבנים הבאים משמשים MDI.

MDICREATESTRUCT

Index