סמל כותרת Windows

מכיוון ניתן למזער חלונות צאצא מסוג MDI, יישום MDI עליך להימנע לתפעול חלונות כותרת סמל כאילו היו חלונות צאצא מסוג MDI רגילה. סמל windows כותרת יופיעו כאשר היישום פירוט חלונות צאצאים של חלון MDI הלקוח. סמל כותרת windows מהרשאה חלונות אחרים של הילד, עם זאת, בכך הם בבעלות של חלון צאצא MDI.

כדי לברר אם חלון צאצא חלון כותרת סמל, השתמש בפונקציה GetWindow עם האינדקס GW_OWNER. חדרים-כותרת windows להחזיר NULL. שים לב כי בדיקה זו אינה מספיקה עבור windows ברמה העליונה, מכיוון תפריטים ותיבות דו-שיח נמצאות בבעלות windows.

Index