מבט כולל על פונקציות תיבת רשימה

ה-API של Win32 מספק שתי פונקציות ספציפיות לתיבות רשימה. הפונקציה DlgDirList מילוי תיבת רשימה עם קבצים וספריות בנתיב שצוין. הפונקציה DlgDirSelectEx מאחזר את הבחירה הנוכחית בתיבת רשימה שאותחלו באמצעות DlgDirList. פונקציות אלה מאפשרות למשתמש לבחור קובץ מתוך תיבת הרשימה מבלי להקליד את המיקום והשם של הקובץ.

Index