מבנים תיבת רשימה

במבנה הבא נעשה באמצעות תיבות רשימה.

DELETEITEMSTRUCT

Index