מצב מפתח

בעת עיבוד הודעה בלוח המקשים, יישום זו, ייתכן שתצטרך לקבוע את המצב של מקש אחר מלבד אחד שיצר את ההודעה הנוכחית. לדוגמה, במעבד תמלילים המאפשר למשתמש להקיש shift + end כדי לבחור בלוק של טקסט יש לבדוק את המצב של מקש ה-shift בכל פעם הוא מקבל הודעה ההקשה מקש הסיום. היישום להשתמש בפונקציה GetKeyState כדי לקבוע את המצב של מקש וירטואלי בזמן שנוצר את ההודעה הנוכחית; הוא השתמש בפונקציה GetAsyncKeyState כדי לאחזר את המצב הנוכחי של מפתח וירטואלי.

פריסת לוח המקשים שומר רשימה של שמות. שם מפתח מפיקה תו בודד הוא זהה התו שנוצרה על-ידי המפתח. שם מפתח noncharacter כגון טאב או הזן מאוחסן כמחרוזת תווים. יישום יכול לאחזר את השם של כל מפתח מנהל ההתקן על-ידי קריאה לפונקציה GetKeyNameText.

Index