הקשה ותרגומים תו

המערכת כוללת מספר פונקציות הייעודית המתרגמים קודי סריקה, בקודים של תווי וקודי מקש וירטואלי שסופקו על-ידי מסרים הקשה שונים. פונקציות אלה כוללות MapVirtualKey, ToAscii, ToUnicode, VkKeyScan.

Index