קלט של לוח מקשים

סקירה זו מתארת כיצד המערכת יוצרת קלט מלוח המקשים ואת אופן יישום מקבל ומעבד קלט זה.

Index