האצה

מקש האצה בלוח המקשים (או, פשוט, האצה) הוא הקשה או שילוב הקשות מחולל הודעה WM_COMMAND או WM_SYSCOMMAND עבור יישומים.

Index