באמצעות טבלת מאיצים פורסם בזמן ריצה

ה-API של Win32 מאפשר לך ליצור טבלאות מאיץ בזמן ריצה. השלבים הכרוכים יצירה ושימוש של טבלת מאיצים בזמן ריצה הם כדלהלן:

Index