מבנים מקש האצה בלוח המקשים

במבנה הבא נעשה שימוש במאיצים.

אקסל

Index