טעינת המשאב מאיץ-טבלה

יישום טוען של משאב מאיץ-טבלה על-ידי קריאה לפונקציה LoadAccelerators המציין את המזהה הייחודי של מופע היישום מכיל קובץ ההפעלה שאת המשאב שם או מזהה המשאב. LoadAccelerators טוען את הטבלה שצוינה מאיץ לתוך הזיכרון ומחזירה את נקודת האחיזה לטבלה האצה.

יישום ניתן לטעון משאב של טבלה מאיץ בכל עת. בדרך כלל, יישום בעל הליך משנה יחיד טוען את טבלת מאיצים לפני הזנת לולאה המסר העיקרי שלו. יישום המשתמש בדרך כלל הליכי משנה מרובים טוען את המשאב טבלה האצה עבור הליך משנה לפני הזנת לולאת הודעה עבור הליך המשנה. יישום או הליך משנה גם להשתמש בטבלאות מאיץ מרובים, כל המשויכים חלון מסוים ביישום. ליישום כזה לטעון את הטבלה האצה עבור החלון בכל פעם שהמשתמש להפעיל את החלון. לקבלת מידע נוסף אודות הליכי משנה, ראה תהליכים, הליכי משנה.

Index